سلام برشهیدان


آیه 38سوره فرقان

در باره ی قوم "رس"در تفاسیر مطالب زیادی آمده است از جمله :آنان همان قوم شعیب هستند ،با این که "رس" شهری است در "یمامه "،یا چاهی است در "انطاکیه " یا همان " رود ارس " است و یا غیر آن ، ولی در کتاب " عیون اخبارالرضا " می خوانیم :

امام رضا "ع" فرمود : شخصی از حضرت علی "ع" در باره ی " اصحاب رس " پرسید ، امام پاسخ داد : بعد از طوفان نوح ، درختی به نام " شاه درخت " غرس شد . مردم " این درخت را مقدس می دانستند و " در اطرافش دوازده قریه بنا کردند . نام ماه های ایرانی بود : فروردین ، اردیبهشت ، خرداد تا دوازده ماه ، آنان هر ماه در یکی از قریه ها جشن وعید می گرفتند ، البته در قریه ی اسفند، عیدشان با شکوه تر بود و جمعیت بیشتری جمع می شدند .

در آن مراسم جشن ، درختی را آتش می زدند و همین که دودش بالا می رفت به گریه و زاری می افتادند.


خداوند پیامبری برای آنان فرستاد و آنان را ارشاد کرد ، او را تکذیب کردند ، پیامبرشان نفرین کرد و آن درخت مقدسشان خشک شد .پس از آن چاه عمیقی حفر کردند و پیامبر خدا را در آن افکندند و او را این گونه به شهادت رساندند.

ودر نهج البلاغه می فرماید : أینَ اصحابُ مدائن الرّس الّذین قَتلوا الانبیاء

نوشته شده در تاریخ یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱ توسط پایگاه زینب کبری (س)
طبقه بندی: