سلام برشهیدان


غدیر در قرآن

آیه 3سوره مائده: دومطلب جدای از هم در این آیه بیان شده است ، یک مطلب مربوط به تحریم کوشت های حرام ومطلب دیگرمربوط به کامل شدن دین و یأس کُفّار.

الف)یأس کُفّار ازدین،به خوردن گوشت مرداریانخوردن آن ارتباطی ندارد .

ب) طبق روایات شیعه و سنّی،این قسمت از آیه      « الیوم اکملت ...» پس از نصب علی بن ابی طالب (ع) به امامت در غدیر نازل شده است .

*چهار ویژگی مهم برای آن روز بیان شده است :

1-روز یأس کافران ، 2- روزکمال دین ،  3- روز اتمام نعمت الهی بر مردم ،        4-روزی که اسلام به عنوان « دین » ویک مذهب کامل،مورد پسند خدا قرار گرفته است .

*غدیرخم روزی است که خداوند فرمان نصب حضرت علی (ع) را به جانشینی پیامبر (ص) صادر کرد،تنها آن روز است که چهار عنوان ذکر شده درآیه « اکملت،اتممت ، رضیت ،یئس الذین کفروا » با آن منطبق است .

*پیام ها : مهم ترین روزنه ی امید کُفّار ،مرگ پیامبر بود که با تعیین حضرت علی (ع) به رهبری ،آن روزنه بسته شد.« الیوم یئس...»

- کُفّار از دینِ کامل می ترسند،نه دینی که رهبرش تسلیم، جهادش تعطیل ، منابعش تاراج و مردمش متفرق باشند .

- قوام مکتب به رهبری صحیح است و تنها با وجود آن کُفّار مأیوس می شوند.

 - نصب علی (ع) به امامت ، اتمام نعمت است ، و رهاکردن ولایت او کفران نعمت وناسپاسی نعمت،عواقب سوئی دارد.

- اسلام بی رهبر،مورد رضای خدا نیست.

-همه ی نعمت ها بدون رهبری الهی ناقص است.


 

عید غدیر آمد وعید امامت شده

روزتجلا و تولای ولایت شده

بعد نبی بر همه شد رهبر و مولا علی

علی علی مولا/ علی مولا/ علی مولاعلی

دیده ی دل باز کن و نور جلی را ببین

جوشش سر چشمه ی فیض ازلی را ببین

تا که به دستت بدهد جام تولا علی

علی علی مولا......

قافله ها تا که در آن دشت کویر آمدند

از همه سو جمع به فرمان بشیر آمدند

علی علی مولا......

غدیر عید الله اکبر است

غدیر عید آل پیغمبر است

غدیر روز تجلّی ولایت است

غدیر روز جانشینی و خلافت است

غدیر روز اکمال دین است

غدیر روز اتمام نعمت است

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳٩۱ توسط پایگاه زینب کبری (س)
طبقه بندی: