سلام برشهیدان


تعداد سرداران و امیران شهید : نه شهید

تعداد شهدای پاسدار : سی و هفت شهید

تعداد شهدای بسیجی : صد و چهار شهید

 تعداد شهدای نیروی انتظامی : ده شهید

تعداد شهدای سرباز : یکصدو پانزده شهید

بقیه آمار در ادامه مطلب ...


تعداد شهدای روحانی : پنج شهید

تعداد شهدای فرهنگی : نه شهید

تعداد شهدای دانش آموز : سی و دو شهید

تعداد شهدای دانشجو : نه شهید

تعداد شهدای ترور منافقین : یازده شهید

اولین شهید دوران انقلاب : شهید ابراهیم کربلایی بابایی

اولین شهید دوران دفاع مقدس :شهید محمد حسین فیلی

آخرین شهید رامسر : شهید محمد علی حکمت پناه

تعداد زنان شهیده : سه شهید

تعداد شهدای متاهل : پنجاه و یک شهید

تعداد شهدای مجرد : دویست و پانزده شهید

شهید مفقود الاثر : شهید محمود پروانه

جوانترین شهید : شهید بهروز مشعوفی

مسن ترین شهید : شهید یوسف قمری

برای شادی شهدای صدر اسلام صلوات

نوشته شده در تاریخ جمعه ٢۸ مهر ،۱۳٩۱ توسط پایگاه زینب کبری (س)
طبقه بندی: