پیوند نماز با مسلمانان جهان

شرکت در مراسم حج و بر پائی نماز در کنار خانه خدا به همه مسلمانان جهان سفارش شده است. خانه خدا یادآور نماز جماعت سه نفری پیامبر اکرم (ص) ، حضرت خدیجه و امام علی (ع) می باشد و اکنون نماز جماعت میلیونی است .

خانه خدا ملک هیچ کس نیست . همه مردم در آنجا یکسانند و گویا به منزل خود آمده اند و از این رو نمازشان را می توانند چهار رکعتی بخوانند و گویا مسافر نیستند.

آری ! در چهار مرکز ، انسان مسافر می تواند نمازش را تمام بخواند :

  • ·       مرکز الوهیت : مکه
  • ·       مرکز نبوت : مسجد رسول خدا (ص) در مدینه
  • ·       مرکز ولایت : مسجد کوفه
  • ·       مرکز شهادت : حرم امام حسین (ع)

این مراکز ، همانند وطن وخانه همه مسلمانان است و می توانند نمازشان را تمام بخوانند.

منبع : پیوند های نماز صفحه 44       از محسن قرائتی

 

 

روز نهم ذی الحجه

 روز عرفه –روز نیایش–

شهادت حضرت مسلم (ع)

 وهانی بن عروه(ره)

را گرامی می داریم .

/ 0 نظر / 14 بازدید