اصحاب رس چه کسانی بودند ؟

خداوند پیامبری برای آنان فرستاد و آنان را ارشاد کرد ، او را تکذیب کردند ، پیامبرشان نفرین کرد و آن درخت مقدسشان خشک شد .پس از آن چاه عمیقی حفر کردند و پیامبر خدا را در آن افکندند و او را این گونه به شهادت رساندند.

ودر نهج البلاغه می فرماید : أینَ اصحابُ مدائن الرّس الّذین قَتلوا الانبیاء

/ 0 نظر / 15 بازدید